204 Sprawa weta 2020.12,09

204 Sprawa weta 2020.12,09

za WP [1]

Jeżeli ten poniższy  „wyciekły” zapis porozumienia jest prawdziwy, znaczy że :

 

/../”W dokumencie czytamy: „Rada Europejska przypomina, że Unia Europejska, jej państwa członkowskie i jej instytucje są zobowiązane do promowania i poszanowania wartości, na których opiera się Unia – w tym praworządności – zgodnie z traktatami”.

Dalej czytamy: „Celem rozporządzenia jest ochrona budżetu Unii, w tym należytego zarządzania finansami oraz interesów finansowych Wspólnoty. Budżet Unii musi być chroniony przed wszelkiego rodzaju oszustwami, korupcją i konfliktem interesów”.

Jak zapewniają unijne władze – „stosowanie mechanizmu warunkowości na mocy rozporządzenia będzie obiektywne, uczciwe, bezstronne i oparte na faktach, zapewniając rzetelne postępowanie, nie dyskryminujące i traktujące na równi każde państwo członkowskie   

Jak podkreślono: „stosowanie mechanizmu będzie honorować jego subsydiarny (pomocniczy – przyp.) charakter. Środki w ramach mechanizmu będą stosowane tylko wtedy, gdy inne procedury określone w prawie Unii Europejskie (…) nie pozwoliłyby skuteczniej chronić budżetu Unii”.

W dokumencie wyrażono także nadzieję, że „elementy zawarte w porozumieniu stanowią odpowiednią i trwałą odpowiedź na wyrażone obawy, bez uszczerbku dla praw państw członkowskich wynikających z art. 263 TFUE”./…/

Polacy i Węgrzy się poddali, akceptują bowiem instytucję oceny zachowań państw członkowskich i warunkowości decyzji przepływów finansowych.

Żadnego kroku wstecz; „nie” i koniec.

Adam Czochralski                                                                      2020.12.09

PS.

A w ogóle to: koniec z likwidowaniem resztek polskiego przemysłu /słyszę o likwidacji stoczni świnoujskiej Gryfia i fabryki zapałek Czechowice/. A oprócz tego:  – nacjonalizacja sprzedanych elementów stoczni szczecińskiej i jej uruchomienie      — nacjonalizacja fabryki FSO i jej uruchomienie.

Oprócz tego: uruchomić co się da ze zlikwidowanych PRL-owskich przesiębiorstw, oczywiście wstrzymując przekop mierzei /Amerykanie mogą sobie postawić ten okręt z systemem Aegis np. w Krynicy Morskiej zamiast w Elblągu np.; oraz zaniechać tego lotniska pod Łodzią – psu na budę.

Zachodnia Myśl Polityczna, uznała, że słaba Polska – bez własnego przemysłu –  w warunkach izolacji, jest już gotowa, aby jej zaoferować takie warunki egzystencji w UE, że nie pozostanie jej nic innego jak: zwiewać albo być członkiem trzeciej kategorii i chlewem – dla zwożonych tu śmieci, imigrantów, pedałów i Bóg wie czego jeszcze…

Jak powiedziałem: nie dla żadnych zinstytucjonalizowanych ocen spraw społecznych. No i oczywiście, trzeba przeprosić Rosję i odbudować te zniszczone upamiętnienia wyzwolicieli, z mauzoleum w Trzciance na czele.

Nie ma innej drogi do prawdziwej niepodległości i szacunku od innych.

Sytuacja Morawieckiego i Orbana przypomina w jakimś stopniu sytuację Chamberlaina i Deladiera, którzy w 1938  jechali na konferencję monachijską; ktoś powiedział, co do Chamberlaina /nie wiem czy nie Churchill/: Anglia ma do wyboru: hańbę albo wojnę; wybierze hańbę, a wojnę i tak będzie miała…

Warto o tym pamiętać.

[1]  https://www.money.pl/gospodarka/budzet-ue-jest-projekt-kompromisu-z-polska-i-wegrami-6584453578541760a.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *