127 Sprawa roszczeń 22.03.2019

127 Sprawa roszczeń 22.03.2019

Faktem jest, że Polska wykupiła się od Ameryki, względem jej wsparcia dla potencjalnych żydowskich roszczeń, co do mienia utraconego w wyniku II wś. kosztem ponad 35 ton bulionowych 20-to dolarowych monet.

Ale też faktem jest też, że dziś istnieje pretekst do wnoszenia wobec Polski różnych roszczeń; nie tylko żydowskich; bowiem Polska solidarusza, jest jedynym państwem dawnego bloku wschodniego, które do dziś nie uchwaliło pełnej ustawy reprywatyzacyjno-odszkodowawczej po II wś. Do dziś posługujemy się prowizorką – tzw. Małą Ustawą, której ideą było zahamowanie grabieżczej „reprywatyzacji” nieruchomości warszawskich. i nie tylko.

Motywy tego zaniechania są łatwe do wyjaśnienia: mając pełną władzę w kraju, też w dziedzinie judykatury: po co zadawalać się np. 20% wartości mienia – ruin /prawdopodobna ustawowa wartość zwrotów/, skoro sprytnymi machlojkami można mieć 100% tychże, tyle że pięknie odbudowanych? W liczeniu, Solidaruchy i ich mocodawcy, są  biegli nadzwyczajnie…

Dziś w świetle amerykańskich nacisków, wygląda, że ten okres „prosperity” reprywatyzacyjnej dobiega końca i uchwalenie kompleksowej ustawy staje się bezwzględną koniecznością.

Ten Sejm winien ekspresowo /potrafi/ uchwalić odpowiednią ustawę, zamykającą kwestię raz na zawsze.

Ja się na tych sprawach nie znam i znać nie chcę /sprawy ludzkie są brudne i trudne/, skoro jednak nie ma innego pomysłu, proponuję uchwalić tą ustawę co to ją onegdaj prezydent Kwaśniewski zawetował mutatis mutandis aktualizująco; zaś przy braku konsensusu Izb i Prezydenta – in extenso, w trybie odrzucenia veta ex prezydenta np. czy też wydobyć z kosza ten projekt z 2017 i go uchwalić,

Adam Czochralski      22.03.2019

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *