158 O reformie sądownictwa 22.12.2019

158 O reformie sądownictwa 22.12.2019

Ostatnio uchwalona ustawa reformująca działanie sądów, w intencjach oczywiście słuszna, w praktyce zda się psu na budę      Nie może mieć innego skutku tworzenie nowych bytów, czy rozszerzanie kompetencji istniejących organów kontrolno-dyscyplinujących. Jedynym jej skutkiem będzie zwiększenie biurokracji

Ta akcja jest dublowaniem i jednocześnie dezawuacją istniejącego stanu prawnego dotyczącego działalności urzędnika państwowego, jakim sędzia m.in. jest /art. 231 kk/. Dodatkowo zaś powoduje niepożądaną, krytyczną  reakcję organów Unii Europejskiej.

Jak trzeba zreformować Wymiar Sprawiedliwości napisałem wcześniej w tym blogu /wpis nr. 5/.

Nie będę się tu powtarzał, w skrócie powiem tylko, że należy z Kodeksu Postępowania Karnego /a następnie pozostałych kodeksów postępowania/ usunąć zapis o: „sąd ocenia swobodnie”, a zastąpić go „sąd jest związany rzetelnymi dowodami”.

Praktyka orzecznictwa, dla sędziów komfortowa i stąd ich sprzeciw p-ko zmianom – będąca ponadto w zgodzie z Prawem Murphy’ego – mówi wyraźnie: ten zapis o „swobodzie” się zdegenerował do „dowolności” w ocenie dowodów; i to jest to co wykoleiło Wymiar S. do bagna w który tkwi po uszy.

Sąd winien podlegać ustawom, nie widzimisię elyty, nawet solidaruszej…koniunkturalne „reformy” mogą tylko pogorszyć sytuację.

Bez w/w zmiany faktyczna naprawa  Wymiaru Sprawiedliwości jest niemożliwa.

Adam Czochralski                       22.12.2019

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *