178 O przemocowej ustawie 2020.05.01

178 O przemocowej ustawie 2020.05.01

Za Sputnik                                                            [1]

Ofiary przemocy domowej odetchną z ulgą? Jest nowa ustawa

Sejm uchwalił ustawę antyprzemocową, która umożliwi natychmiastowe izolowanie sprawców przemocy domowej. Izolacja ma być 14-dniowa z możliwością przedłużenia na wniosek ofiary./…/

/…/Posłowie PiS, Lewicy, KO, PSL-Kukiz15 podkreślają, jak ważna jest przyjęta ustawa i jak wiele lat na nią czekano.

Sprawy dotyczące przemocy domowej mają toczyć się w przyspieszonym trybie, sprawcy przemocy będą zobowiązani do opuszczenia mieszkania z zakazem zbliżania się. Organem uprawnionym do wydania natychmiastowego nakazu w tej sprawie będą Policja oraz Żandarmeria Wojskowa. Izolacja wstępnie ma wynosić 14 dni, na wniosek ofiary okres ten będzie przedłużany/…/

/…/Przy egzekwowaniu nakazu opuszczenia mieszkania nie będą brane pod uwagę argumenty domniemanego sprawcy dotyczące braku innego miejsca, w którym mógłby zamieszkać. Policja będzie kontrolować, czy sprawca stosuje się do przyjętych miar, w razie ich złamania otrzyma grzywnę lub zostanie aresztowany./…/

Że Solidaruchy, Komuchy i rozmaici zboczeńcy za tą ustawą głosowali, się nie dziwię prikaz mieli od starszych i mądrzejszych Dziwię się, że i chłopki roztropki się dołączyły. Widać ta ich „roztropność” też już do historii przeszła…

Powiem tak: polskiego przemysłu, z godziwie opłacanymi miejscami pracy –  już nie ma; polskiej floty już właściwie nie ma; polskiej elektrowni atomowej nie ma; infrastruktury zapewniającej niezbędną ilość wody dla rolnictwa, jak nie było tak nie ma; i stu innych a potrzebnych rzeczy też mnie ma.

A co jest?…a jest: faktyczne bezrobocie, przestępczość, emigracja i nędzna płaca u obcych w „polskim” przemyśle /jak to go Solidaruchy, bez żenady nazywają w telewizorze.

I jeszcze jedno jest: jest polska rodzina, biedna zwykle jak mysz kościelna, ale jakoś, pomimo wszystkiego złego,  hodująca swoje latorośle i wiążąca koniec z końcem.

I komu ta rodzina przeszkadza?… myślę, że starszym i mądrzejszym; i że oni stoją za tymi zdradzieckimi /pozornie w obronie słabszych, uchwalanymi ustawami/ w rzeczywistości interes tejże rodziny godzącymi.

Podobne ustawy spłodzono, a dotyczą szkolnictwa…też uprzywilowujące rozwydrzoną dzieciarnię, a godzące w kadrę nauczycielską – bezpośrednio; pośrednio zaś właśnie w ową dziatwę szkolną.

Jeżeli to g… przejdzie i będzie wprowadzone w życie: to tylko idiota, albo inny desperat, wpuści babę do domu i da jej rodzinne prawa.

Ta ustawa, podobnie jak szkolna w dzieci, ostatecznie będzie godziła właśnie w interes owej „bronionej” kobiety.

Nadaje się do śmietnika wraz ze swoimi twórcami; podobnie ja wcześniej wymienione szkolne.

Kwestie nadużyć w rodzinie i wobec osób trzecich reguluje kodeks wykroczeń i kodeks karny; wszelki incydentalne regulacje zaśmiecają tylko system prawny.

Gdyby taka ustawa miała nieszkodliwie egzystować; potrzebna byłaby następna…która zawierałaby wykaz dozwolonych w rodzinie kar, też cielesnych, w przypadku drastycznych ekscesów p-ko interesowi rodziny, jej członka; gwoli zachowania jej całości.

Omawianą ustawę antyprzemocową mianuję „ustawą modliszkową”…

Adam Czochralski                                     2020.05.01

[1]  https://pl.sputniknews.com/polska/2020050112342275-ofiary-przemocy-domowej-odetchna-z-ulga-jest-nowa-ustawa/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *