Dzisiejszy, polski, stan rzeczy jest zły, szkodliwy, a nawet niebezpieczny, dla idei pomyślnego rozwoju społeczeństwa w dziedzinach: postępu cywilizacyjnego, demografii, poczucia szczęścia osobistego; odnajdywanych w panujących regulacjach prawnych i stosunkach z zakresu swobód osobistych; i dlatego musi być zmieniony. 1 o kobietach Nie wolno dłużej tolerować dziś istniejących, rażąco naruszających prawa człowieka, przepisów dotyczących prawa do aborcji. Kobieta ma w cywilizowanej Europie, przyrodzone i niczym racjonalnym nie odjęte, prawo do decyzji o urodzeniu, bądź zaniechaniu urodzenia dziecka napoczętego, rozpoczętego…czy jakoś tak…w sumie: do trzeciego miesiąca włącznie – aborcja na żądanie, później – ze wskazań lekarskich. Bowiem: Kto podnosi rękę na tą co daje życie, tenCZYTAJ WIĘCEJ

Przeczytałem niedawno w Forsal’u artykuł o warunkach budowy w Polsce owej  elektrowni. Kwestą główną do rozstrzygnięcia, był sposób finansowania takiej inwestycji; krótko mówiąc: skąd wziąć pieniądze? Odpowiedź jest stosunkowo prosta: niech zapłaci ten kto ją zniszczył. Całkiem przypadkowo onegdaj oglądałem telewizję, nie pamiętam jaką, chyba program I TV, był to rok 1989, krótko po zwycięstwie Solidarności w wyborach i zainstalowaniu się rządu Tadeusza Mazowieckiego. Zniszczenie Żarnowca wyglądało tak: było jakieś spotkanie nowej ekipy rządowej, relacjonowane przez telewizję: stał Mazowiecki wśród, chyba, swoich ministrów i o czymś debatowano; nagle zjawił się ktoś – czy może ktoś z obecnych  otrzymał telefon – nie pamiętam osoby i czyCZYTAJ WIĘCEJ

Polska nie może brać udziału w sankcjach przeciwko Rosji. Trwająca na Rosję, od kilku lat wzmożona, nagonka, jest prostą kontynuacją polityki Zachodnie Myśli Politycznej, ZMP, rozpoczętej bezzwłocznie po zakończeniu II wś. i do dziś trwającej Jest to jej /polityki/ cecha stała i niezmienna; obojętne czy dotyczy ZSRR, z jego komunistycznym czy socjalistycznym posłannictwem, czy Rosji kapitalistycznej, z europejskimi standardami stosunków gospodarczo-społecznych; hojnej przy tym w rozdawnictwie niepodległościowości, krajom i ludom, onegdaj przez Cesarstwo Rosyjskie zajętych. Nie sposób pominąć fakt, że ZMP na swoich sztandarach niesie wszystkie najpiękniejsze hasła, tego najlepszego ze światów, z: wolność, równość, braterstwo na czele Ja Rosjan osobiście nie znam, ale zCZYTAJ WIĘCEJ

Jak wspomniałem wcześniej: Polska jest krajem podbitym, bo tylko w takim jest możliwe, hołdowanie akcji skutkującej holocaustem, polskim tym razem. Nie spotkałem w życiu żadnego powstańca…zresztą może i spotkałem, tyle że się nie przyznał…i słusznie; zapytałbym się go bowiem, czy przypadkiem nie dźwięczy mu jeszcze w uszach wrzask mordowanych i przywalanych gruzami bab i dzieci je obejmujących ze strachu – z jego też powodu. Do „bohaterów” bowiem, jak Bór Komorowski i s-ka optująca za akcją, należałoby dopisać gen. gen Zelewskiego, Reinefartha, Kamińskiego i innych, trudzących się nad redukcją polskie populacji, tyle, że z odmiennych pozycji. To była akcja piłsudczykowskiej smarkaterii strzelającej w Warszawie, wsparta przezCZYTAJ WIĘCEJ

Po namyśle, postanowiłem uzupełnić to spektrum informacji o mojej osobie zamieszczone w w wpisie nr.1. I tak: Oświadczam, że wszystko co tu, i w tym blogu, jest, i będzie napisane, jest prostą kontynuacją, i na moją wyłączną odpowiedzialność, działań prowadzonych przez Zarząd Główny Stronnictwa Narodowego z roku 1939 sprzed 1-go września. Wypełniam tym samym, moralny obowiązek spełnienia  wydanego mi na łożu śmierci, przez ostatniego żyjącego członka tego Zarządu p. Napoleona Siemaszkę, polecenia: abym mówił „w ich” imieniu, Dokładnie, słowa te, wypowiedziane niewyraźnie i z trudem, brzmiały: Mów…za nas… Dorozumienie tego było, jak mi się wydaje, że ”w imieniu  jego i jego partyjnych towarzyszy” przedwojennego Stronnictwa NarodowegoCZYTAJ WIĘCEJ

Truizmem jest, że nasz Wymiar Sprawiedliwości wymaga znacznej naprawy; zacząć trzeba od kodeksów postępowania; i tak: Rzeczy konieczne do zmiany: 1. kpk art. 7 po słowie „dowodów,” otrzymuje brzmienie: „jest nimi związany, z uwzględnieniem…itd.” ; – ewentualnie dodać § 1 o treści: „Sąd jest związany dowodami”; – w obu wersjach, słowa „ocenianych swobodnie” nie mogą być użyte. 2. kk w art. 168 dodaje się § 1 o brzmieniu: „Rzetelny dowód rzeczowy konsumuje świadectwo ustne” 3. kk w art. 232 dodaje się § 7 o brzmieniu: „Osoba fizyczna lub inna, dotknięte czynem, też są poszkodowanymi” ; – zapis jw. można też ew. umieścić w innym miejscu,CZYTAJ WIĘCEJ

Polityka Zachodniej Myśli Politycznej, ZMP, od czasów Bismarcka do dziś, ma jedną cechę niezmienną: interesy znakomite (te miedzy sobą uprawiane są równoprawne i przez to zwykłe), przewiduje się do zrobienia w Europie i Azji na terenach byłej Rady Współpracy Gospodarczej, RWPG z Polską i byłym ZSRR na czele. Zarzutem to być nie może – każdy by chciał kokosy, zamiast mozolnego ciułania,  robić; dziś jeść jest co, samochody jeżdżą, przyodziewek ma każdy, a niektórzy nawet w luksusy opływają – poza wyjątkiem jugosłowiańskim – bomby nie spadają, czołgi nie jeżdżą, armaty nie strzelają, czyli wszystko jest w porządku…prawie w porządku, raczej. Ten przysłówek „raczej” jednak wiele znaczy,CZYTAJ WIĘCEJ

Polska odzyskała niepodległość w roku 1945 dzięki Armii Czerwonej, Armiom polskim I i II, i Józefowi Stalinowi; wdzięczność spadkobiercom – dzisiejszej Rosji, za to, ma być w Polsce wieczną. Władze polskie które zostały ustanowione po wyzwoleniu, pomimo nadreprezentacji w nich elementu żydowskiego, dobrze, w danych warunkach, realizowały interes narodu polskiego i państwa polskiego; podołały dramatycznym wyzwaniom stojącymi przed zmasakrowanym demograficznie i zdewastowanym infrastrukturalnie krajem. Usiłowania Zachodniej Myśli Politycznej, ZMP, oraz elementu polskiego, emigracyjnego, wspierającego nieujawnione podziemie okresu wojny, dla przywrócenia stosunków panujących w II RP, były sprzeczne z polską racją stanu i szeroko pojętym interesem narodowym. II RP była krajem bez przemysłu – produkcja przemysłowaCZYTAJ WIĘCEJ

Ocena moja „kolorowej rewolucji” Solidarność jest znana. Jako „ert” napisałem sporo komentarzy pod artykułami w Forsalu i Gazecie Prawnej, były publikowane, często . Na dziesięciostopniowej skali draństwa ma ona numer 10; staropolskie przysłowie mówi: „po owocach ich poznacie”, dzisiaj widać czym jest 10-ta potęga przemysłowa świata z roku 1979; do sprzedania, z polskich towarów, na eksport, mamy: miedź surową, przetwory mleczne, jabłka, krasnale i palety drewniane. Zaznaczenie „z towarów” jest konieczne, z uwagi na fakt bytu Polski jako niekwestionowanej światowej potęgi eksportowej ludzi – rodaków, nędzą wygnanych na emigrację. Wałęsa, dziś słyszę że jest w szpitalu – artykuł ten nie ma z tym faktem żadnegoCZYTAJ WIĘCEJ

Nazywam się Adam Czochralski, lat mam tyle na ile się czuję, jestem po ogólniaku, a w życiu robiłem to i owo, byłem tam i owam, ostatnio własnymi rękami stawiałem mury z pustaków. Nazwa bloga „ert” pochodzi od nicku którego używałem wpisując komentarze w portalu  Forsal, Gazeta Prawna, czasem w innych. Poniżej prezentuję moją moralną legitymację do wypowiadania się w sprawach polskich; jest to wycinek dokumentu sporządzonego w roku 1981 przez Służbę Bezpieczeństwa PRL. Z 5-ciu osób wymienionych przy Polskiej Partii Demokratycznej, tylko ja byłem osobą niezależną, działającą na własny rachunek. Pozostałe /z Gorzowa Wlkp./to  były Solidaruchy, ostatni, Z. Podolski był ze Szczecina, ale nie kojarzęCZYTAJ WIĘCEJ