Kiedyś,  wymyśliliśmy z Bolkiem Wardejnem /nie pamiętam kto wpadł na ten pomysł/,żeby zobaczyć jak wygląda msza protestancka; był to przełom 1970/80, jak mi się wydaje. Jest w Szczecinie taki kościół, przy ul. Energetyków, chyba; i poszliśmy którejś niedzieli, odziani jak należy. Byłem przyjemnie zaskoczony wyglądem kościoła wewnątrz: surowy,ascetyczny wystrój, żadnych bizantyjskich złotości, ozdób, kwiatów, a pastor w czarnej szacie z białą kokardką/chyba/ pod szyją, a na ścianie wisi tablica z jakimiś numerami. Siedliśmy; do nas się dosiedli, z obu stron, starsi raczej ludzie…i czekamy na rozwój zdarzeń; muzyki tam chyba raczej nie było, choć nie jestem pewny. Pastor coś mówi o zbłąkanych owieczkach, co toCZYTAJ WIĘCEJ

  Polskę trzeba zsekularyzować, a polski kościół Rzymski Powszechny, trzeba zreformować do Ewangelicko-Augsburskiego albo innego narodowego. Rzecz się nie udała w 16 – 18 wieku, i do dziś niosą się fatalne tego skutki dla bytu społeczeństwa. Cechą bowiem strukturalną w religii katolickiej jest idea personalizmu osoby ludzkiej – każdej. W warunkach wszechobecności działania tzw. Praw Murphy’ego /niektóre brzmią: jeśli coś się może nie udać, to na pewno się nie uda; oraz: jeśli coś może zwyrodnieć – nie mając żadnego wbudowanego regulatora – niezawodnie zwyrodnieje/ to rzecz stać się musi; w Polakach ów personalizm właśnie zwyrodniał , i przyjął formę bierność wobec obywatelskiego obowiązku utrzymywania wysiłkuCZYTAJ WIĘCEJ

Było to dawno, dawno temu, za górami lasami; konkretnie zaś: lata 50-te i w Świdrze w szkole podstawowej. Szkoła ta była normalna peerelowska, po wojnie chyba zbudowana, zawierała m.in: stołówkę, gdzie latorośl biedoty okolicznej, za psi grosz, albo wręcz za darmo, mogła się najeść, był gabinet higienistki gdzie też wszy wyszukiwano, no i było miejsce najstraszniejsze, budzące grozę powszechną i obchodzone z dala, z szacunkiem – dokonywano tam tortur dzieci niewinnych – gabinet dentystki. Komuchy bowiem, uwidziały sobie, uszczęśliwić naród, m. in: powszechną i bezpłatną opieką zdrowotną; dzieci także podlegały tym rygorom…prawdziwi Polacy siedzący w Londynie i w lasach – jako wyklęci, robili co mogli,CZYTAJ WIĘCEJ

W nowej konstytucji powinien być dodany w art.6 punkt 3 /albo inny, gdzie indziej/ o treści: Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom – za pośrednictwem właściwego ministra i organów samorządu terytorialnego – miejsca pracy w przemyśle wytwórczym, w ilości 10 % mieszkańców obszaru województwa. Adam Czochralski        25.08.2017CZYTAJ WIĘCEJ

Słysząc o planach Solidaruchów, dotyczących wojennych reparacji; zarówno od strategicznych sojuszników – Niemiec, jak i strategicznych wrogów – Rosji /poseł Pięta/; nie przychodzi mi do głowy inne skojarzenie, jak: to są dzieci bawiące się w piaskownicy znalezionym i uzbrojonym granatem… Żeby wiedziały co z tego może wyniknąć, uciekłyby zapewne gdzie pieprz rośnie; najwidoczniej nie wiedzą i dlatego takie spokojne i uśmiechnięte…uśmiechem Downa… Jeśli już czegoś się domagać, to wykreślenia z niemieckiej konstytucji, wszystkich tych zapisów o „granicach sprzed 8 maja 1945” i jakowychś zobowiązaniach państwa niemieckiego na tych terenach i  podpisania traktatu pokojowego. W pozostałych sprawach, graniczno – reparacyjnych umowy obowiązują. Podważać je dziś, zeCZYTAJ WIĘCEJ

Dzisiejszy, polski, stan rzeczy jest zły, szkodliwy, a nawet niebezpieczny, dla idei pomyślnego rozwoju społeczeństwa w dziedzinach: postępu cywilizacyjnego, demografii, poczucia szczęścia osobistego; odnajdywanych w panujących regulacjach prawnych i stosunkach z zakresu swobód osobistych; i dlatego musi być zmieniony. 1 o kobietach Nie wolno dłużej tolerować dziś istniejących, rażąco naruszających prawa człowieka, przepisów dotyczących prawa do aborcji. Kobieta ma w cywilizowanej Europie, przyrodzone i niczym racjonalnym nie odjęte, prawo do decyzji o urodzeniu, bądź zaniechaniu urodzenia dziecka napoczętego, rozpoczętego…czy jakoś tak…w sumie: do trzeciego miesiąca włącznie – aborcja na żądanie, później – ze wskazań lekarskich. Bowiem: Kto podnosi rękę na tą co daje życie, tenCZYTAJ WIĘCEJ

Przeczytałem niedawno w Forsal’u artykuł o warunkach budowy w Polsce owej  elektrowni. Kwestą główną do rozstrzygnięcia, był sposób finansowania takiej inwestycji; krótko mówiąc: skąd wziąć pieniądze? Odpowiedź jest stosunkowo prosta: niech zapłaci ten kto ją zniszczył. Całkiem przypadkowo onegdaj oglądałem telewizję, nie pamiętam jaką, chyba program I TV, był to rok 1989, krótko po zwycięstwie Solidarności w wyborach i zainstalowaniu się rządu Tadeusza Mazowieckiego. Zniszczenie Żarnowca wyglądało tak: było jakieś spotkanie nowej ekipy rządowej, relacjonowane przez telewizję: stał Mazowiecki wśród, chyba, swoich ministrów i o czymś debatowano; nagle zjawił się ktoś – czy może ktoś z obecnych  otrzymał telefon – nie pamiętam osoby i czyCZYTAJ WIĘCEJ

Polska nie może brać udziału w sankcjach przeciwko Rosji. Trwająca na Rosję, od kilku lat wzmożona, nagonka, jest prostą kontynuacją polityki Zachodnie Myśli Politycznej, ZMP, rozpoczętej bezzwłocznie po zakończeniu II wś. i do dziś trwającej Jest to jej /polityki/ cecha stała i niezmienna; obojętne czy dotyczy ZSRR, z jego komunistycznym czy socjalistycznym posłannictwem, czy Rosji kapitalistycznej, z europejskimi standardami stosunków gospodarczo-społecznych; hojnej przy tym w rozdawnictwie niepodległościowości, krajom i ludom, onegdaj przez Cesarstwo Rosyjskie zajętych. Nie sposób pominąć fakt, że ZMP na swoich sztandarach niesie wszystkie najpiękniejsze hasła, tego najlepszego ze światów, z: wolność, równość, braterstwo na czele Ja Rosjan osobiście nie znam, ale zCZYTAJ WIĘCEJ

Jak wspomniałem wcześniej: Polska jest krajem podbitym, bo tylko w takim jest możliwe, hołdowanie akcji skutkującej holocaustem, polskim tym razem. Nie spotkałem w życiu żadnego powstańca…zresztą może i spotkałem, tyle że się nie przyznał…i słusznie; zapytałbym się go bowiem, czy przypadkiem nie dźwięczy mu jeszcze w uszach wrzask mordowanych i przywalanych gruzami bab i dzieci je obejmujących ze strachu – z jego też powodu. Do „bohaterów” bowiem, jak Bór Komorowski i s-ka optująca za akcją, należałoby dopisać gen. gen Zelewskiego, Reinefartha, Kamińskiego i innych, trudzących się nad redukcją polskie populacji, tyle, że z odmiennych pozycji. To była akcja piłsudczykowskiej smarkaterii strzelającej w Warszawie, wsparta przezCZYTAJ WIĘCEJ

Po namyśle, postanowiłem uzupełnić to spektrum informacji o mojej osobie zamieszczone w w wpisie nr.1. I tak: Oświadczam, że wszystko co tu, i w tym blogu, jest, i będzie napisane, jest prostą kontynuacją, i na moją wyłączną odpowiedzialność, działań prowadzonych przez Zarząd Główny Stronnictwa Narodowego z roku 1939 sprzed 1-go września. Wypełniam tym samym, moralny obowiązek spełnienia  wydanego mi na łożu śmierci, przez ostatniego żyjącego członka tego Zarządu p. Napoleona Siemaszkę, polecenia: abym mówił „w ich” imieniu, Dokładnie, słowa te, wypowiedziane niewyraźnie i z trudem, brzmiały: Mów…za nas… Dorozumienie tego było, jak mi się wydaje, że ”w imieniu  jego i jego partyjnych towarzyszy” przedwojennego Stronnictwa NarodowegoCZYTAJ WIĘCEJ