Za Sputnik dzisiejszy: „Unia Europejska nie ma alterenatywy dla gazociągu „Nord Stream 2″ – uważa prezes zarządu spółki Nord Stream AG, będącej operatorem tego projektu, były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder.” To jest kłamstwo; alternatywą dla tego gazociągu jest poprowadzenie instalacji przez Polskę, według wcześniej projektowanego Jamał 2. Wystarczy aby Solidaruchy, Polskę reprezentujące, wycofały sprzeciw p-ko budowie Jamał 2. Tym bardziej jest to zasadne, że nasz, polski, najważniejszy sojusznik – USA, na ostatnim spotkaniu Prezydentów Trumpa i Putina w Helsinkach, nolens volens wyraził zgodę na Nord Stream 2; z której to instalacji sojusz NATO, ani Polska żadnego pożytku mieć nie będzie. Poprowadzenie gazociągu przez Polskę, wCZYTAJ WIĘCEJ

z uwagi na planowaną wystawę w Parlamencie Europejskim, dotyczącą osoby Marszałka Józefa Piłsudskiego?…no to chyba oczywiste, że musi to być duch osoby Parlamentowi onegdaj równorzędnej, sławnej i powszechnie znanej w świecie, choć potem potępionej, która też miłowała honorowanego, pamięć po nim a szczególnie zasługi; jest taka osoba, a jej imię… Der Führer und der Kanzler Adolf Hitler, który po wkroczeniu Wehrmachtu do Polski 1 września 1939 i zajęciu Krakowa, rozkazał przy grobie Marszałka ustawić wartę honorową, aby nikt świętokradczej ręki na jego grobowiec nie podniósł…i tak PE uznał jego rację… Duch Kanclerza zapewne miłuje też inne osoby, i nie byłoby od rzeczy, aby Parlament EuropejskiCZYTAJ WIĘCEJ

„Myśli Nowoczesnego Polaka” Roman Dmowski Warszawa 1903 /…/Z tego stanowiska na rzecz patrząc, dzisiejsze wystąpienie na widownię naszego życia nowego ruchu politycznego, organizujące się w stronnictwo demokratyczno-narodowe, pracujące wśród mas nad ich oświatą i podniesieniem kultury politycznej , z drugiej zaś strony stojące silnie na gruncie interesu narodowego i starające się wytworzyć w duszy narodu pierwiastki niezbędne do polskiego życia państwowego, uważać należy za zjawiska nadzwyczaj doniosłe, jako nawrócenie do tradycji Trzeciego Maja i samorzutne wejście na właściwą drogę rozwoju myśli politycznej. Na szybki zaś rozwój tego ruchu należy patrzeć, jako na skutek głębszych przeobrażeń w istocie samego społeczeństwa, wytwarzania się w nim nowych sił,CZYTAJ WIĘCEJ

Niechętnie, ale muszę przyznać, że z tej sprawy Solidaruchy się wywinęły dosyć zręcznie. Forma owej korekty oczywiście była oryginalna, w typie falandyszowym, ale to rzecz drugorzędna/ Szczególnie ważny jest ów uzgodniony zapis „pojedyńczy Polacy” który kładzie kres radosnej twórczości „światowej sławy historyków” typu p. J.T.Grossa. Za te słowa teraz Żydki będą psy na premierze Netaniahu wieszać; miejmy nadzieję, że większej krzywdy mu nie zrobią. Taka jest moja ocena; pod warunkiem wszak, że nie zostało podpisane w zamian coś o czy nie wiemy, a jest p-ko interesom polskim skierowane. Tego wykluczyć nie można, w końcu to Solidaruchy… Adam Czochralski      01.07.2018CZYTAJ WIĘCEJ

Szewińskiej, która zmarła wczoraj. Młodzież nie wie, bo i skąd, że najpierw była częścią a później  fundamentem naszego tzw. Wunderteamu lekkoatletycznego z czasów PRL-u, który potrafił, jak mi się wydaje, zwyciężać ze wszystkimi państwowymi reprezentacjami. Nie można odmówić też zasług ówczesnym Komuchom: za nakłady na sport, tak powszechny jak wyczynowy. Wtedy każdy coś trenował – na studiach był nawet taki przymus, o ile się nie mylę. Ten nasz ówczesny Wunderteam przysporzył w owych  trudnych czasach – poświęceń współczesnych dla dobra następców – wiele radości i satysfakcji z polskich zwycięstw. Ta śmierć, głównie dotykająca rodzinę; niniejszym przekazuję wyrazy współczucia; dotyka też nas wszystkich. I otwiera drogęCZYTAJ WIĘCEJ

Za RT: Robert Wood, the US ambassador to the Geneva-based Conference on Disarmament, said Friday. “Multilateralism works, and we are engaged across the board in a number of international organizations and entities,” Wood said. A po naszemu: Rzekł Robert Wood amerykański ambasador: „/…/Praca dla multilateralizmu w którą jesteśmy zaangażowani na licznych pokładach międzynarodowych organizacji i bytów/…/” I to jest ujawnienie źródeł nierozwiązywalności problemu z uchodźcami napływającymi do Europy; p. Soros to jest tylko taki listek figowy… Co do motywów nie będę się powtarzał, są, jako supozycja, przedstawione w którymś wcześniejszych wpisów. Kochani Amerykanie: poniechajcie tych działań, Wam one na nic, a nam Europejczykom szkodzą.  Adam Czochralski   CZYTAJ WIĘCEJ

„Myśli nowoczesnego Polaka” Roman Dmowski Warszawa 1903 Byt społeczny opiera się na tym, że jednostki poświęcają cześć swoich osobistych interesów w różnej postaci na potrzeby ogólne. Opina publiczna jest wyrazem przymusu moralnego w tym względzie, organizacją zaś przymusu fizycznego jest państwo. Im wyżej stoi opina publiczna, im silniejszy jest przymus moralny ze strony społeczeństwa w zakresie obowiązków obywatelskich, tym mniej potrzeba przymusu fizycznego, tym mniej ma do roboty państwo, tym bardziej może być ograniczony zakres władzy państwowej. Z drugiej strony – i to już się stosuje w szczególności do naszego narodu – gdy państwo nie dba o interesy społeczeństwa, gdy nawet zachowuje się względem niegoCZYTAJ WIĘCEJ

Sądzę, że trzeba uważać, i przeciwdziałać, nadmiernemu napływowi „kibiców” z Afryki i Azji na te mistrzostwa. Nie znam cen, ale przypuszczam, że taki przylot czy inny przejazd do Europy, pod tym pretekstem, będzie znacznie tańszy i bezpieczniejszy niż przeprawa przez pół Afryki a potem  łodzią przez Morze Śródziemne. We wszelkich zresztą masowych imprezach międzynarodowych, z kibicami, należy uwzględniać tą nową, niebezpieczną kwestię, Trzeba wprowadzić wizy, i wydawać je  tylko dla obywateli krajów  z podpisaną umową o readmisji. Na dziś, jest to zadanie dla Rosji. Adam Czochralski     16.06.2018CZYTAJ WIĘCEJ

Nie wiemy wprawdzie tego co wie prezydent Trump, ale wydaje mi się, że to co zrobił w sprawie ceł, jest poważnym błędem. Tą swoją polityczną agresywną aktywnością: sankcji wobec jednych, ceł wobec drugich, generuje antyamerykańską, nie tylko gospodarczą, koalicję azjatycko – europejską, z UE włącznie. W efekcie USA mogą zostać niebezpiecznie  izolowane – gospodarczo na początek, a potem się zobaczy… Zapowiedź nowego rządu włoskiego o nie ratyfikacji układu kanadyjsko – unijnego /CETA/, może być tego kierunku pierwszym przejawem. Argumentacja kanclerz Merkel o faktycznym nieistnieniu deficytu handlowego, przynajmniej z UE, po uwzględnieniu na rachunku obrotów bieżących amerykańskich dochodów z usług i kapitałowych z inwestycji europejskich, wydajeCZYTAJ WIĘCEJ

Po licznych, sporach i wahaniach strony amerykańskiej, doszło wreszcie do niego wczoraj w Singapurze; supozycją co do charakteru argumentów które przeważyły „za”, jest sąd, że był to czynnik chęci podniesienia stopnia poparcia opinii wewnątrz amerykańskiej, z którą Prez. Trump ma spore kłopoty nieustająco. Każde społeczeństwo najbardziej lubi spokój i bezpieczeństwo, a politycy lubią jeszcze bardziej to co elektorat lubi; Trump wie najpewniej jakimż szczęścia poczuciem obdarzył był onegdaj lud angielski premier Chamberlain, po przejeździe z Monachium wymachujący na lotnisku traktatem miejscowym – /to porównanie jest dygresją na prawach licencia poetica i nie ma nic wspólnego z realiami – co podkreślam/ Strony: Prezydent i Przewodniczący, zrozumiały,CZYTAJ WIĘCEJ